Kaikki käytössämme olevat liimat, maalit ja materiaalit ovat turvallisia hengitysilmalle. Tiukimpien standardien lisäksi ne täyttävät myös omat ympäristöarvomme: Me haluamme pitää huolen luonnosta. Peukutus puhtaamman sisäilman ja luonnon puolesta!